Bestyrelse

Formand: Erik Roskjær (Ledelse, sponsorer, arrangementer)

Næstformand: Jesper Britze (Filmudvalg, filmbooker, webmaster)

Bestyrelsesmedlem: Sigfred Buhl (Fremvisningsudstyr, teknik, reklamer, operatørkoordinator)

Bestyrelsesmedlem: Jytte Svenningsen (Filmudvalget, Facebook, arrangementer)