Bestyrelse

Formand: Erik Roskjær (Ledelse, sponsorer, arrangementer)

Næstformand: Jytte Svenningsen (Filmudvalg, filmbooker, Facebook mm)

Bestyrelsesmedlem: Sigfred Buhl (Fremvisningsudstyr, teknik, reklamer, operatørkoordinator)

Bestyrelsesmedlem: Christian Bøg Jørgensen

Bestyrelsesmedlem: Katja Eva Klitgaard